+355 4225 8682 | +355 69 2034 976 Albanian English

MONITORIMI KARBURANTIT

Monitorimi i karburantit është një shërbim i cili ju lejon të monitoroni nivelin e karburantit, konsumit dhe vjedhjeve, në kohë reale! Mund të monitorohet nga lloje të ndryshme pajisjesh, PC, Android ose iOS. Ky shërbim ju ndihmon të ulni koston e karburantit, duke reduktuar rastet e vjedhjes.CAN-BUS READER PER AUTOMJETE ME BUILD-IN CAN-BUS

CAN-Bus Reader LV-CAN 2000 është dizenjimi për të hyrë në të dhënat e CAN Bus te automjetit. Mund të raportojnë në një gamë të gjerë informacionesh. Ju mund të identifikoni në mënyrë efektive fushat e përmirësimit brenda operimit të automjetit të tyre për të ulur shpenzimet e përgjithshme dhe për të minimizuar ndikimin e mjedisit.BUTON PANIKU

Duke integruar butonat e panikut me ndjekjen e automjeteve, është e mundur të marrësh një njoftim të menjëhershëm se një pajisje është aktivizuar. Ky alarm në kohë reale lejon që veprimet e duhura të ndërmerren nga personeli i zyrës për të siguruar sigurinë e punonjësve tuaj celular.IBUTTON IDENTIFIKIM SHOFERI

Identifikimi i shoferit përbëhet nga 2 pajisje Key dhe Reader. Çdo shofer ka çelës iButton me numër unik id. Pasi çelësi është i lidhur me lexuesin, sinjali do të dërgohet në pajisjen për ndjekjen e GPS. Identifikimi siguron që një automjet i veçantë të nxitet nga vetë shoferi i caktuar. Kombinimi i identifikimit të shoferit iButton me GPS tracker dëshmon të jetë një sistem shumë i efektshëm sigurie ose monitorimi për automjetin.SENSOR TEMPERATURE, LAGESHTIE

Sensori është i kalibruar dhe nuk kërkon përbërës shtesë kështu që ju mund të merrni të drejtë për matjen e lagështisë dhe temperaturës relative.SCAN - CONTACTLESS CANBUS READER

S-CAN është një lexues CAN-bus pa kontakt, duke lejuar marrjen e të dhënave nga automjete të tipit të ndryshëm pa kontakt fizik me telat e automjeteve, duke eliminuar kështu çështjet e garancisë. Ajo nuk e thyen CAN izolimin e telave dhe sinjal "dëgjon" duke punuar në metodën e induksionit.BUZZER

Buzzer (boks I vogel) na sherben si sinjalizues brenda gabines se mjetit ne formen e nje zhurme akustike kur perdoruesi I mjetit thyen nje rregull te caktuar.DASH CAMERA

Kamera na sherben per te rregjistruar itenerarin e mjetit ne formen e videos dhe cdo rasti incidenti ose rreziku per te ndodhur nje I tille. Te gjithe kete material ne mund ta marrim ne nje SD Card per cdo rast verifikimi apo ballafaqimi me pale te tjera te perfshira ne ngjarje...SENSOR TEMPERATURE ME BLUETOOTH

Sensori i Temperatures na sherben per te monitoruar ne kohe reale temperaturen e ambjentit frigoriferik ose nje tjeter ambjent te mjetit. Me ane te tij ne mund te gjenerojme alarme per renie apo ngritje te Temperatures mbi ose poshte vleres qe ne do ti percaktojme si kufi.


JU DUHET GPS?

Ju duhet GPS per floten tuaj, makinen personale etj ? Apliko tani dhe merr oferten tende!